Prenumerationsvillkor 2018-05-24T20:25:06+00:00

Allmänna villkor för prenumeration

Allmänt
Dessa allmänna villkor gäller för ditt köp och nyttjande av tjänsten Nya Lidköpings-Tidningen, nedan kallat NLT. Genom att du betalar en prenumeration accepterar du NLT:s vid var tid gällande villkor för tjänsten och ett bindande avtal uppstår mellan dig och NLT.
För att kunna skapa ett konto hos NLT via vår hemsida måste du vara 18 år. Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande. Genom att du gör beställningen av prenumeration på NLT intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv är sanna och riktiga.
På NLT finns funktioner som gör det möjligt för dig att ta del av erbjudanden av nyheter, nytta och förströelse. Vi kommer ständigt att försöka förnya och förbättra prenumerationstjänsten vilket innebär att vi kan komma att lägga till, förändra och ta bort funktioner. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och felaktigt angivna priser på vår hemsida www.nlt.se.
Om du enbart vill ha den digitala versionen av NLT kan du få det, men priset är det samma om du väljer bort papperstidningen. Kontakta NLT om du inte vill ha papperstidningen.

Vart kan jag läsa mer om hur Nya Lidköpings-Tidningen hanterar mina personuppgifter?

I vår personuppgiftspolicy finner du all information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Avtalstid
Löpande avtal
Har du valt att köpa NLT månadskonto via vår hemsida är avtalstiden 30 dagar med början den dag du genomför köpet. Så länge du inte avslutar ditt konto förnyas avtalet automatiskt vid utgången av varje 30-dagarsperiod.
Har du valt NLT årsprenumeration är avtalstiden 360 dagar (ett helår) med början den dag du genomför köpet. Du kommer att i god tid innan avtalstiden löper ut få ett meddelande om detta samt en förfrågan om du vill förnya ditt avtal. Vad som anges om avtalstid, uppsägning och betalning i dessa allmänna villkor kommer då äga tillämpning på ditt nya avtal.

Uppsägning
Vill du säga upp ditt avtal gör du detta genom att meddela NLT antingen skriftligt, på mail eller telefon. Oavsett om du nyttjar NLT månadsvis eller helårsvis är uppsägningstiden 30 dagar, vilket innebär att avtalet mellan dig och NLT upphör 30 dagar efter det att du meddelat NLT att du vill säga upp ditt avtal. Någon återbetalning av redan betald avgift sker inte vid uppsägning. Utöver vad som framgår av de allmänna villkoren har NLT alltid en rätt att säga upp avtalet när som helst med 30 dagars uppsägningstid.

Priser
Information om priser för NLT:s alla prenumerationsformer erhålles vid kontakt med NLT:s abonnemangsavdelningen, tel 0510-897 00. Alla priser som på vår hemsida anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar moms. Om momsen ändras förbehåller vi oss rätten att ändra priserna på motsvarande sätt. Abonnemangen avser hushållsabonnemang.

Betalning
Betalning sker alltid i förskott.

Betalning med kort
Vi använder oss av PayEx för säkra betalningar. Mer information om PayEx, finns på www.payex.se. De uppgifter som du lämnar på vår hemsida om exempelvis kortnummer, personnummer och belopp skickas till PayEx. PayEx har inte tillåtelse att föra dessa uppgifter vidare, förutom till kortföretagen för auktorisering av det belopp som kommer att debiteras ditt kort vid betalning. Vid betalning med kort kommer ditt kort att debiteras direkt vi köptillfället.

• Vid nyttjande av NLT, där det digitala paketet ingår, kommer ditt kort att debiteras avgiften för 12 månader. Om avtalet inte sagts upp enligt vad som står att läsa under rubriken Uppsägning kommer ditt kort att därefter debiteras varje år utan att särskilt meddelande sänds till dig om detta. Om vi justerar våra priser kommer du att kunna se det på sidan 2 och eventuellt via annonser i papperstidningen samt på hemsidan.
Om betalning ej sker i rätt tid, äger NLT rätt att stänga ned ditt konto.

Bekräftelse på genomfört köp
Efter att du har gjort beställningen på hemsidan samt betalat enligt ovan kommer en bekräftelse att skickas till dig via den e-postadress som du uppgett och/eller via Mitt konto (se nedan). I bekräftelsen framgår vad du har köpt och från och med vilken dag ditt avtal börjar gälla. De uppgifter som du angett i beställningen kommer även att framgå av bekräftelsen och vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ber vi dig att kontakta oss på abonnemang@nlt.se.

Mitt Konto
Som köpare av tjänsten NLT hushållsabonnemang tidningsabonnemang och 24-timmarsdigitalt paket (detta gäller endast 24 timmar från det du tecknade avtalet), har du möjlighet att skapa ett konto via vår hemsida www.nlt.se, ”Mitt konto”. Via Mitt konto kan du hantera dina tjänster, göra uppehåll, adressändring och du kan även att få meddelanden från NLT, erbjudanden och annan information.

Ångerrätt
Fram till dess att du har loggat in på Mitt Konto har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dag du genomförde köpet. För att utnyttja din ångerrätt ber vi dig skicka ett meddelande till abonnemang@nlt.se så snart som möjligt. Eventuell återbetalning av det belopp som du betalat kommer att göras av NLT. Efter det att du loggat in på Mitt Konto kan du inte ångra ditt köp.

Övrigt
Vid köp av 24-timmars prenumeration på hemsidan ingår ingen papperstidning.
Vid utlandsabonnemang ingår ingen papperstidning.
Endast hushållsabonnemang har tillgång till tjänsten nlt.se och tjänsten är enbart avsedd för hushållets medlemmar.
Adressändringar och övriga ändringar bör anmälas minst en vecka i förväg. Eventuell avgift debiteras på nästkommande faktura. Ditt abonnemang omfattar förutom tidningen och den digitala versionen också sådant material som finns ibladat i tidningen, t ex redaktionella bilagor, annonsbilagor, reklammaterial och samhällsinformation m m. Genom att teckna abonnemanget accepterar Du att ta emot såväl tidningen som sådant ibladat material. Vår strävan är självklart att till abonnent distribuera tidningen och den digitala versionen regelbundet. En absolut leveransgaranti kan dock ej lämnas. Det ekonomiska ansvar tidningen påtar sig för eventuellt uteblivna tidningar begränsas till priset för detta.

Dina rättigheter som konsument
Du som konsument har bland annat rättigheter i enlighet med Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) och E-handelslagen (2002:562) när du köper varor och tjänster på internet. Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och vill du läsa närmare om dina rättigheter kan du gå in på Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se.