Skola 2019-03-19T09:55:04+00:00

Beställ tidningar till din skola

Är du lärare kan du beställa upp till tio dagars kostnadsfri klassuppsättning av tidningen varje termin.
Maila nedanstående uppgifter till skola@nlt.se.

OBS! Vi behöver din beställning minst fem arbetsdagar före önskat startdatum.
Om tidningarna skulle utebli: kontakta kundservice telefon 0510-897 00.

Vi behöver följande uppgifter:

Skola

Lärarens namn

Telefon

E-postadress

Leveransadress (Gata, postnummer och ort)

Årskurs

Från datum

Till datum

Antal exemplar

Eventuellt meddelande

Maila svaren till skola@nlt.se.